ML Kishigo 1513/1514 Black Series Class 2 Heavy Duty Safety Vest